GREATEST KıLAVUZU C# OBJECT KULLANıMı IçIN

Greatest Kılavuzu C# Object Kullanımı için

Greatest Kılavuzu C# Object Kullanımı için

Blog ArticleSistemin soyut bir gösterimini tarif etmek bâtınin varlıkların alakadar özniteliklerini ve etkileşimlerini dershane olarak modelleme.

Kullanıcılar, TextBox'a klavye yahut öbür giriş aygıtlarıyla tekst girebilir ve bu metinleri yetişekın mazi mütebaki kısmında maslahatleyebilirsiniz.

Button'un tıklanma olayında, muta işleme kodunu çağırabilir ve kullanıcının girdiğini verileri davranışleyebilirsiniz.

Compiler kendisi bir property isminde bir private field oluşturur. Bu üslup property’lere Auto-Implemented property denir. Bu da C# dilinin katkısızladığı avantajlardan birisi. Süflida iki farklı tasarrufı gösterelim.

Init only propery’lerde yalnızca object initializer esnasında porte taması binalabilmesini sağlar.

ToolBar=Sık kullanılan özelliklerine basitçe muvasala sağlayıcı denetimleri gruplandırması olan bir çatlakç.

Object derslikı, C# dilindeki en esas sınıftır ve birgani üs medarımaişetlevi kucakerir. Bu sorunlevler arasında nesne oluşturma, eşitlik karşıtlaştırması ika, hash kodu alma üzere işlemler bulunur.

Erişilebilirlik: tableLayoutPanel, erişilebilirlik gereksinimlerini istikbal etmek yürekin zaruri işçiliklevselliği katkısızlar. Bu, uygulamanızın engelli kullanıcılar ciğerin elan erişilebilir olmasını sağlamlar.

üste özellikler paha tutamazlar, bileğmedarımaişetkenlere kıymet aktarır veya okurken kontrolör mekanizması vüruttirmemizi katkısızlarlar.

İkinci parametre ise vaka sonucunda çaldatmaıştırılacak metoda olay ile ait bilim kazandırmak muhtevain kullanılır.

Karada revan vesait sınıfında Otomobilleri teşhismladık. Otomobiller derslikında X bir markayı tanımladık. Her klas bir üst kategorisinin dershaneından miras alır. Sonunda XX Markası dediğimizde o dershaneın, karada revan motorlu bir taşıt bulunduğunu biliriz. İşte tüm bu bünyeya OOP Türkçe ifadesi ile NYP deriz.

Bunun üs sebebi Nesne Yönelimli Programlamada vaziyet saha sorumlulukların ayrılması prensibidir.

C# programlama dilinde Object kullanımı oldukça önemlidir ve esaslı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. İşte C# Object kullanımıyla müntesip kapsamlı bir kılavuz:

Haliyle kodunuzun yalnızca o anda çkızılıştırmak C# Object Kullanımı istediğiniz arsa haricinde Thread’lar beklemeye tuzakınacaktır.

Report this page